Reklama v kině Retrostar

 

Kinoreklama, která se promítá  před začátkem vlastního filmového představení, je rychle se rozvíjející typ reklamního produktu. V přirozeném prostředí kina nepůsobí rušivé vlivy odpoutávající pozornost. Z průzkumů plyne, že efektivita oslovení potencionálních klientů je jedna z nejúčinějších a přitom náklady na ní jsou velmi nízké.

Ceník kino reklamy

 

 

 

1 týden

2 týdny

1 měsíc

1 rok

 

 

15 s

 100 Kč

   200 Kč

    300 Kč 

   2 000 Kč 

 

 

30 s

 200 Kč

   300 Kč

 500 Kč

 4 000 Kč

 

 

60 s

  300 Kč 

 500 Kč

 1 000 Kč

 8 000 Kč

 

 

Reklama běží vždy v úterý před filmovým představením.

Reklamu v našem kině si můžete objednat – viz. Kontakty

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PODKLADŮ PRO REKLAMU :

 

Statický snímek

  • bitmapa (JPG, BMP), případně posloupnost několika bitmap
  • poměr stran 4:3 nebo 16:9
  • eventuelně zvukový doprovod v délce spotu (WAV, MP3)

 

Film, animace

  • DVD
  • soubory typu MP4, AVI, WMV apod.
  • poměr stran 4:3 nebo 16:9