Pravidla COVID-19 pro kina

  • Zakrytí úst a nosu rouškou
  • Použití dezinfekce rukou při vstupu do kinosálu
  • Zákaz konzumace jídla a pití v kinosále