2013

Turné 4 můstků - Zdeněk Izer & Šárka Vaňková - březen 2013


Bez předsudků - Jana Paulová & Pavel Zedníček -  říjen 2013


MFOF - listopad 2013


Šmykňa - prosinec 2013