Naše kino


Něco málo z historie ...


V roce 1929 Jednota Sokol v Polance nad Odrou zřídila na své náklady v budově br. Rudolfa Friedla, č.p. 333 kino, které mělo název " Kino Vesmír". Jen promítací přístroj od fa AEG Brno stál 28 850,- Kč! Dřevěná sedadla byla osazena na rovné podlaze a topilo ve velkých kamnech v rohu sálu, ale kino mělo již i "balkon" v zadní části hlediště bylo vyvýšené místo s cca 20 sedadly.

První film (tehdy ještě němý) pod názvem "Saxofon Suzi" se promítal již dva dny po kolaudaci 8. prosince. Na podzim roku 1934 byla technika přeměněna na promítání filmů zvukových, což se setkalo s obrovskou přízní obyvatel. Kino fungovalo nepřetržitě až do okupace, kdy Němci přemístili promítací zařízení do sousedního, tenkrát německého Jistebníku. Po válce bylo kino v Polance pod hlavičkou MNV opět obnoveno a upraveno na kapacitu 369 míst. Promítalo se až do 31. 10. 1970, kdy došlo k zásadní rekonstrukci kina, které bylo přebudováno na kino širokoúhlé s šikmým hledištěm a kapacitou 200 míst. Rekonstrukce trvala dva roky a první slavnostní promítání se uskutečnilo 6. prosince 1972 českým filmem " Zlatá svatba". Po integraci Polanky nad Odrou pod správu města Ostravy - ObNV Poruba v roce 1973 bylo kino provozováno "Městkou správou kin Ostrava" až do roku 1991, kdy po zániku této organizace převzal na základě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva provoz kina náš městský obvod.

Za celo dobu existence kina bylo promítnuto tisíce filmů a vystřídalo se zde statisíce diváků. Samozřejmě se zde také vystřídala celá řada zaměstnanců kina, kteří většinou tuto práci vykonávali spíše jako svého koníčka. Určitě se mi nepodaří vyjmenovat všechny, kteří zde pracovali, ale pokusím se jmenovat alespoň některé z nich. Ve funkci vedoucího kina se postupně vystřídali paní J. Petrušková, M. Neuwirthová, J. Mončková a od r. 1989 funkci zastává pan Z. Vavroš. Od téhož roku až k dnešním dnům zde pracovali jako šatnář, promítač, uvaděč a pokladník paní J. Petrušková, M. Sojková, pan J. Patrman, paní D. Teplárková, M. Nitková, M. Pejchalová, Z. Vavrošová, E. Vavrošová, J. Vavroš a paní Z. Zátopková.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům kina za obětavou práci, kterou po celou dobu provozu kina "v našich službách" od roku 1991 vykonávali. Zvláště bych však chtěl poděkovat vedoucímu kina panu Zdeňku Vavrošovi, který byl duší i tělem "kinař" s velkým "K" a svou obětavostí a ochotou významně přispíval ke kultuře v Polance nad Odrou. A já věřím, že tomu tak bude ještě hodně dlouho ...!

Od 1.3.2008 kino Polanka promítalo soukromě pod křídly p.Adamce a p.Vavroše.


Digitalizace


Od 1.7. 2012 přešlo kino Polanka pod nový subjekt zapsaný spolek Retrostar. Naším hlavním cílem bylo během "kinoprázdnin" v létě 2012 zdigitalizovat obraz ve standardu eCinema a převést zvuk ze současného mono do formátu 5+1. To se povedlo !

První plně digitální promítání proběhlo 4.9. 2012. Pro tento slavnostní večer jsme zvolili vynikající oscarový film pro celou rodinu "Hugo a jeho velký objev". Vstupné bylo pro všechny filmové nadšence zdarma !!! V záložce fotogalerie si můžete prohlédnout pár fotografií z této vydařené akce.

Celkově se výše vstupného ani po digitalizaci nijak nezmění a opět se bude pohybovat od 80 do 100 Kč.

Těšíme se na Vás a doufáme, že nám zachováte přízeň.

Váš Retrostar


Na digitalizaci se podíleli 


Image CZ s.r.o. - Josef Zapletal, Zlín

KUMI ELECTRONIC s.r.o - Milan Kubín, Polanka

D-S-L Design-Sound-Light - Jiří Langer, Polanka

BM SERVIS - Michal Božoň, Polanka

ÚMOb Polanka nad Odrou

Zdeněk Vavroš, Polanka

Vladislav Stareček, Polanka

Jiří Adamec, Polanka

Jindřich Müller, Ostrava