Reklama

Reklama v kině Retrostar

Kinoreklama, která se promítá před začátkem vlastního filmového představení, je rychle se rozvíjející typ reklamního produktu. V přirozeném prostředí kina nepůsobí rušivé vlivy odpoutávající pozornost. Z průzkumů plyne, že efektivita oslovení potencionálních klientů je jedna z nejúčinnějších a přitom náklady na ní jsou velmi nízké.


Ceník


                       1 týden           1 měsíc              1 rok

15 s                    100 Kč            300 Kč           2 000 Kč

30 s                   200 Kč           500 Kč           4 000 Kč

60 s                   300 Kč         1 000 Kč           8 000 Kč


Reklama běží vždy v úterý před filmovým představením.

Reklamu v našem kině si můžete objednat - viz. Kontakty

Technická specifikace podkladů :

Statický snímek

  • bitmapa (JPG, BMP), případně posloupnost několika bitmap
  • poměr stran 4:3 nebo 16:9
  • případně zvukový doprovod v délce spotu (WAV, MP3)

Film, animace

  • soubory typu MP4, AVI, WMV apod.
  • poměr stran 4:3 nebo 16:9